Odkaz na webovú stránku programového obdobia 2007-2013 nájdete tu.

Odkaz na databázu projektov z obdobia 2007-2013 nájdete tu.