Návrh programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 (ďalej len „Program“) bol dňa 1. apríla 2022 predložený na schválenie Európskej komisii.