Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) oznamuje verejnosti, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/, https://www.sk-at.eu/sk/ a https://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnená Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ (ďalej len „správa o hodnotení“), ako aj návrh strategického dokumentu  „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ (ďalej len „návrh strategického dokuementu“).

Dokumenty sú k dispozícii k nahliadnutiu na uvedenej adrese: MIRRI SR, sekcia programov cezhraničnej spolupráce, odbor riadenia a implementácie PCS, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava.

Stanoviská verejnosti k návrhu strategického dokumentu a k správe o hodnotení podľa § 11 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. je možné predkladať najneskôr do 21 dní od jej zverejnenia prostredníctvom online formulára: Verejná konzultácia k správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Rakúsko 2021-2027./Öffentliche Konsultation zum Bericht über die Bewertung und zum Entwurf des strategischen Dokuments Interreg Slowakei-Österreich 2021-2027.

Vzhľadom na nestabilnú situáciu súvisiacu so šírením prenosného ochorenia COVID-19, MIRRI SR odporúča dohodnúť si termín nahliadnutia vopred e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Inzercia je hradená z technickej pomoci programu Interreg V-A SK-AT.

pdf

Cross-border cooperation programme Interreg Slovakia – Austria 2021-2027_draft

Veľkosť: 1.68 MB
Počet stiahnutí : 109
Dátum pridania: 07.07.2022
zip

Správa SEA_SK verzia

Veľkosť: 3.98 MB
Počet stiahnutí : 30
Dátum pridania: 04.07.2022
pdf

Report on the Environmental Impact Assessment of the Strategy Paper

Veľkosť: 4.09 MB
Počet stiahnutí : 84
Dátum pridania: 04.07.2022
zip

SEA_EN version

Veľkosť: 4.18 MB
Počet stiahnutí : 23
Dátum pridania: 04.07.2022