AkronymPrioritná osInformácie
CLIM VINO2.2 Podpora obnovy a správy ekologických koridorov (IP 6d)Viac
IDARPO1.1 Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach (IP 1b)Viac
StruBioMol1.1 Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach (IP 1b)Viac
VISIO SK-AT2.1 Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva (IP 6c)Viac