AkronymPrioritná osInformácie
EcoRegion SK-AT2.1 Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva (IP 6c)Viac