Späť na mapu AKK River

Názov projektu: Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru

Celkový rozpočet: 2,1 mil. EUR

Doba realizácie: 1.9.2017 - 31.7.2021

Viac informácií o projekte (PDF)