Názov projektu: Bridges for Birth

Rozpočet: 430 tis. EUR

Doba realizácie: 1.6.2018 - 30.04.2022

Viac informácií o projekte (PDF)

B4BB4B 1