Späť na mapu BIG SK-AT

Názov projektu: Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT

Rozpočet: 2,8 mil. EUR

Doba realizácie: 1.3.2017 - 31.10.2020

Viac informácií o projekte (PDF)

Projekty, ktoré zbližujú rakúske, maďarské a slovenské deti - YouTube

https://daphne.sk/inspiracie/

https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/stories/3097461/