Názov projektu: Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb

Rozpočet: 570 tis. EUR

Doba realizácie: 1.7.2018 - 30.6.2021

Viac informácií o projekte (PDF)