Názov projektu: Rozvoj kapacít a programov pre doktorandov v oblasti vied o živej prírode pre ich lepšie uplatnenie na trhu práce

Rozpočet: 550 tis. EUR

Doba realizácie: 1.11.2020 - 31.12.2022

Viac informácií o projekte (PDF)

Carlis saia1carlis uniWien1