Späť na mapu CITY NATURE

Názov projektu: Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni

Rozpočet: 1,7 mil. EUR

Doba realizácie: 1.1.2019 - 31.12.2022

Viac informácií o projekte (PDF)

https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/stories/3097461/

Daphne chce pomocou exkurzií priblížiť ľuďom druhy, ktoré s nimi žijú (teraz.sk)