Späť na mapu Design & Innovation

Názov projektu: Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe

Rozpočet: 1,5 mil. EUR

Doba realizácie: 1.1.2018 - 30.8.2020

Viac informácií o projekte (PDF)

Projekt ako súčasť príručky TheCultur EU funding guide: CulturEU Funding Guide | Culture and Creativity (europa.eu) (strana 64)