Späť na mapu Design & Innovation

Názov projektu: Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe

Rozpočet: 1,5 mil. EUR

Doba realizácie: 1.1.2018 - 30.6.2020

Viac informácií o projekte (PDF)