Názov projektu: Cezhraničné TV magazíny pre chorvátsku menšinu v regióne

Rozpočet: 1,2 mil. EUR

Doba realizácie: 1.3.2017 - 28.2.2021

Viac informácií o projekte (PDF)

DiviTV 1DiviTV 2