Späť na mapu Dream SK-AT

Názov projektu: Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku

Rozpočet: 13,5 mil. EUR

Doba realizácie: 1.4.2016 - 31.12.2022

Viac informácií o projekte (PDF)