Názov projektu: Gerulata-Carnuntum - Zažite históriu

Rozpočet: 900 tis. EUR

Doba realizácie: 1.3.2021 - 31.12.2022

Viac informácií o projekte (PDF)