Názov projektu: Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia

Rozpočet: 705 tis. EUR

Doba realizácie: 01.03.2019 - 31.12.2022

Viac informácií o projekte (PDF)

https://www.vurv.sk/uvod/detail-novinky/tlacova-sprava-projektu-idarpo-224