Späť na mapu IN VITRA

Názov projektu: Integrovaná cezhraničná lekárska výučba virtuálnej a tradičnej anatómie

Rozpočet: 800 tis. EUR

Doba realizácie: 1.12.2020 - 31.12.2022

Viac informácií o projekte (PDF)