Názov projektu: Kli-Ma

Rozpočet: 600 tis. EUR

Doba realizácie: 1.7.2020 - 31.12.2022

Viac informácií o projekte (PDF)