Späť na mapu Kultúra a príroda na Zelenom páse

Názov projektu: Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli

Rozpočet: 820 tis. EUR

Doba realizácie: 1.4.2018 - 30.6.2022

Viac informácií o projekte (PDF)

 https://www.ev13.sk/sk/

https://www.outdooractive.com/sk/route/cykloturistika/rakusko/iron-curtain-trail-eurovelo-13/13101403/

https://www.outdooractive.com/sk/route/cykloturistika/donau-niederoesterreich/cyklotrasa-kamp-dyje-morava/1403144/