Názov projektu: Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov

Rozpočet: 2,2 mil. EUR

Doba realizácie: 1.2.2018 - 31.7.2021

Viac informácií o projekte (PDF)