Späť na mapu NatureTourNet

Názov projektu: Rozvoj a marketing ponúk ekoturistiky pre udržateľné zhodnotenie prírodného a kultúrného dedičstva v cezhraničnom regióne SK–AT

Rozpočet: 700 tis. EUR

Doba realizácie: 1.10.2018 - 30.6.2022

Viac informácií o projekte (PDF)