Späť na mapu NUTRIAGING

Názov projektu: Výživa a zdravé stárnutie

Rozpočet: 1,3 mil. EUR

Doba realizácie: 1.9.2017 - 31.12.2022

Viac informácií o projekte (PDF)