Späť na mapu RoboCoop

Názov projektu: Vzdelávanie prostredníctvom robotiky podporené medziregionálnou spoluprácou

Rozpočet: 1,1 mil. EUR

Doba realizácie: 1.8.2018 - 31.7.2022

Viac informácií o projekte (PDF)