Späť na mapu StruBioMol

Názov projektu: Budovanie výukových a výskumných kapacít v štruktúrnej a funkčnej analýze biomolekúl pre potreby biomedicíny a biotechnológií

Rozpočet: 1,2 mil. EUR

Doba realizácie: 1.1.2019 - 30.11.2022

Viac informácií o projekte (PDF)

http://www.imb.savba.sk/strubiomol/index.php?id=home&lang=sk