Odkaz na webovú stránku programového obdobia 2007-2013 nájdete tu.

Odkaz na databázu projektov z obdobia 2007-2013 nájdete tu.

Za obsah zodpovedá:

Spoločný sekretariát Viedeň:
Tel. +43 1 4000 27091, 27092, 27093, 27094
Fax +43 1 4000 27090
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Autorské právo:

Vzhľad a design stránky, ako aj jednotlivé elementy ako sú logá, fotky, znaky atď. sú chránené autorským zákonom. To isté platí pre jednotlivé redakčné príspevky, ako aj pre ich výber a usporiadanie. Nie je možné vykonávať ich zmeny. Verejné použitie je možné jedine so súhlasom zodpovedných strán a v zmysle autorského práva. Toto sa nevzťahuje na oficiálne, bezplatné informácie a oznamy.

Ochrana súkromia:

Webstránka www.sk-at.eu používa nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookie o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Súhlasím, aby Magistrát MA27, mesto Viedeň, Interreg V-A SK-AT Spoločný sekretariát Viedeň (JS Point Vienna) a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako prevádzkovatelia, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33, Slovenská republika, v zmysle článku 4. nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), spracúvali moje osobné údaje v rozsahu meno, názov organizácie, adresa a emailová adresa na báze automatizovaného spracúvania za účelom zasielania elektronického spravodajcu (newsletter), pozvánok a obdobných informácií.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať buď písomne listom na adresu Interreg V-A SK-AT, JS Point Vienna, Kirchberggasse 33-35/9, 1070 Wien alebo elektronicky e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácia v zmysle čl. 13 nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:

Zodpovedná osoba za spracovanie: Magistrat Wien, Magistratsabteilung 27 - Europäische Angelegenheiten E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Tel.: +43 (0)1 4000 27004; Ivana Hegedüsová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; odborný garant ochrany dát Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú za vyššie uvedeným účelom budú uložené v rozdeľovníku elektronických údajov až do momentu odvolania súhlasu.

Automatizované profilovanie údajov, tzv. data profiling, sa neuplatňuje.

Ako dotknutá osoba máte právo na informácie, opravy, výmaz a prenos dát ako aj na obmedzenie spracovania údajov a právo na namietať proti spracovaniu údajov. Okrem uvedeného máte právo aj na podanie sťažnosti príslušnému dozornému orgánu – v Rakúsku Úrad ochrany dát v Rakúsku, www.dsb.gv.at, na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov.