Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom  zverejňuje: “Vyzvanie na predkladanie projektov v rámci Technickej pomoci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01“. Termín na predkladanie ŽoNFP je 11. júl 2017.​Vyzvanie spolu s prílohami nájdetu tu.

pdf

Vyzvanie SK-AT_TP_2017_01 F

Veľkosť: 516.83 KB
Počet stiahnutí : 149
Dátum pridania: 09.03.2021
pdf

Manuál pre technickú pomoc F

Veľkosť: 582.01 KB
Počet stiahnutí : 153
Dátum pridania: 09.03.2021
pdf

Manuál TP_v2.0_SK_Final

Veľkosť: 1.71 MB
Počet stiahnutí : 152
Dátum pridania: 09.03.2021