Kontaktstelle der Ausgabenkontrolle für die Projektpartner aus Wien

Mag. Gabriele Springinklee
Tel. +43 1 4000 27031
E-mail: gabriele.springinklee@wien.gv.at

Kontaktstelle der Ausgabenkontrolle für die Projektpartner aus Niederösterreich

Mag. Thomas Schmidt
Tel. +43 2 742 9005 16123
E-Mail: thomas.schmidt@noel.gv.at

Gertraud Krenn
Tel. +43 2 742 9005 14108
E-Mail: gertraud.krenn@noel.gv.at

Kathrin Linzbauer
Tel. +43 2 742 9005 14247
E-mail: kathrin.linzbauer@noel.gv.at

Judith Hader
Tel. +43 2 742 9005 14240
E-Mail: judith.hader@noel.gv.at

Sanela Kurbegovic
Tel. +43 2 742 9005 14248
E-mail: sanela.kurbegovic@noel.gv.at

Sandra Gross
T
el. +43 2 742 9005 16028
E-mail: s.gross@noel.gv.at

Kontaktstelle der Ausgabenkontrolle für die Projektpartner aus dem Burgenland

Lisa Klikovich-Zardi M.A. (derzeit in Karenz)
Tel. +43 5 9010 2447
E-Mail: lisa.klikovich-zardi@wirtschaftsagentur-burgenland.at

Markus Widnhofer, M.A.
Tel. +43 5 9010-2442
E-Mail: markus.widnhofer@wirtschaftsagentur-burgenland.at

Kontaktstelle der Ausgabenkotrolle für Projektpartner aus der Slowakei

Ing. Aneta Bugárová
Tel.: +421 2 2092 8765
E-mail: aneta.bugarova@mirri.gov.sk

Mgr. Dana Plvanová
Tel.: +421 2 2092 8637
E-mail: dana.plvanova@mirri.gov.sk

Ing. Lucia Pančíková
Tel.: +421 2 2092 8716
E-mail: lucia.pancikova@mirri.gov.sk

Ing. Zuzana Mihalovičová
Tel.: +421 2 20928622
E-mail: zuzana.mihalovicova@mirri.gov.sk

Adresse für die Zustellung von Dokumenten:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Kontrola výdavkov Interreg V-A SK-AT
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava

Loading