Harmonogram výziev na rok 2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 v spolupráci so Spoločným sekretariátom informuje o […]

Sprístupnenie ITMS21+

Spoločný sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Rakúsko 2021-2027 si Vás dovoľuje informovať, že proces migrácie údajov programového obdobia 2021-2027 z ITMS2014+ do ITMS21+ bol ukončený a aplikácia […]

Prehľad uhradených ŽoP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg SK-AT 2021-2027 zverejňuje prehľad uhradených ŽoP za program Interreg Slovensko – Rakúsko […]

Open days júl/2024

Riadiaci orgán spolu s programovými partnermi a Spoločným sekretariátom v rámci otvoreného 3. kola výzvy na predkladanie projektových žiadostí INTERREG SK-AT 2021-27 Vás pozýva na informačné […]