Úlohou Spoločného sekretariátu (SpS) je poskytovať technickú podporu programovým štruktúram ako je Riadiaci orgán, Monitorovací výbor a Orgán auditu pri riadení, implementácii a koordinácii programu. Úlohou Spoločného sekretariátu je zároveň aj informovať budúcich prijímateľov a ich partnerov o programe a rámcových podmienkach pre získanie príspevku. V prípade schválenia projektu poskytuje SpS partnerstvám podporu počas celej realizácie ich projektov a je zároveň ich styčným bodom pri komunikácii s riadiacimi štruktúrami programu.

Bratislava
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Oddelenie spoločného technického sekretariátu Interreg V-A SK-AT
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava
Email: sk-at@mirri.gov.sk

Ing. Andrej Batyás
Vedúci Spoločného sekretariátu 
Tel.: +421 2 2092 8752
E-mail: andrej.batyas@mirri.gov.sk
Aneta Szabó Varga, MA
Projektová manažérka  
Tel.: +421 2 2092 8701
E-mail: aneta.szabo.varga@mirri.gov.sk
Ing., Dipl.-Ing. Roman Grünner
Projektový manažér
Tel.: +421 2 2092 8761
E-mail: roman.grunner@mirri.gov.sk
Ing. Júlia Štefanidesová
Projektová manažérka 
Tel: +421 2 2092 8743
E-mail: julia.stefanidesova@mirri.gov.sk
SpS pobočka Viedeň
Kirchberggasse 33-35/9
1070 Viedeň
E-mail: office@sk-at.eu

Mgr. Andrea Kasanická Kostolná
Koordinátorka a programová manažérka
Mob.: +43 676 86742555
E-mail: andrea.kasanicka-kostolna@sk-at.eu
Mag. Carolina Lehner, MA
Projektová manažérka a manažérka monitorovania
Mob: +43 664 88290001

E-mail: carolina.lehner@sk-at.eu
Ing. Martin Hura
Projektový a programový manažér 
Mob.: +43 664 88290004
E-mail: martin.hura@sk-at.eu


Loading