ITMS2014+ je nástroj pre žiadosti, implementáciu a monitorovanie fondov EÚ, slúži žiadateľom zapojeným do prípravy, administrácie, výberu, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia poskytovaných finančných prostriedkov z EŠIF.

Viac informácií ako aj informačné video o ITMS2014+ si môžete pozrieť tu.

Loading