Manuál implementácie projektov Programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vypracovaný a zverejnený Riadiacim orgánom Programu spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko 2021-2027 v spolupráci so Spoločným sekretariátom.

Komunikácia s Riadiacim orgánom je možná prostredníctvom emailovej adresy: sk-at@mirri.gov.sk

Loading