Aktualizácia výziev

Vážení žiadatelia a projektoví partneri, dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na technickú aktualizáciu prvých výziev programu Interreg SK-AT 2021-27 boli v systéme ITMS automaticky […]

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 vyhlasuje „VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV“ pre hodnotenie […]

Informácia o zverejnení výziev

Dovoľujeme si oznámiť, že dnešným dňom 30. júna 2023 vyhlasujeme výzvy na predkladanie projektových žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027.