V každom regióne, ktorý spadá do programu, existujú regionálne miesta. Regionálni koordinátori majú na starosti najmä disemináciu operácií (aktivít) a informácií. Ďalej podporujú Riadiaci orgán a Spoločný sekretariát v tom, aby boli dodržané požiadavky na publicitu a informovanosť a to hlavne prostredníctvom organizácie informačných podujatí a napr. burzy partnerov. Takisto pomáhajú žiadateľom pri rozvíjaní projektových ideí.

Viedeň

Adriana Bachora Nowak
Tel. +43 1 4000 27065
E-mail: adriana.bachora-nowak@wien.gv.at

Dolné Rakúsko

Francois-Edouard Pailleron
Tel. +43 2 742 9005 1412 9
E-mail: Francois-Edouard.Pailleron@noel.gv.at

Burgenland

Harald Ladich
Tel. +43 5 9010 2424
E-mail: harald.ladich@wirtschaftsagentur-burgenland.at

Bratislavský samosprávny kraj

Zuzana Krajčíková (Illiťová)
Tel. +421  2 4826 4849
E-mail: zuzana.krajcikova@region-bsk.sk

Trnavský samosprávny kraj

Andrea Koláriková
Tel. +421 2 33 5559 623
E-mail: kolarikova.andrea@trnava-vuc.sk

Ida Antipovová
Tel. +421 2 33 5559 620
E-mail: antipovova.ida@trnava-vuc.sk

Loading