Vážení žiadatelia a projektoví partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na technickú aktualizáciu prvých výziev programu Interreg SK-AT 2021-27 boli v systéme ITMS automaticky vygenerované kópie vytvorených ŽoNFP. Kópia vytvorenej ŽoNFP má prenesené všetky údaje vrátane kódu z pôvodnej žiadosti. Pri vypĺňaní projektovej žiadosti v ITMS pokračujte v tej verzii žiadosti, ktorá má pôvodný kód a nemá v záhlaví hlášku v žltom poli.

V prípade otázok alebo technických problémov v ITMS prosím kontaktujte JS Bratislava alebo JSPV.

Loading