V programe cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko rozvíjame už takmer 20 rokov dobré susedské vzťahy. Aj v novom programovom období je naším cieľom zlepšovať život ľudí v slovensko – rakúskom pohraničí.

V prítomnosti veľvyslankyne Rakúska na Slovensku pani Margit Bruck-Friedrich, štátnej tajomníčky pani Barbory Lukáčovej, našich regionálnych partnerov a v spolupráci s partnermi projektu Culture Across sme slávnostne otvorili nové programové obdobie 2021 – 2027. Miestom slávnostného a symbolického otvorenia nového programu bol hrad Devín. Práve tu sa realizovala časť projektu „Culture Across / Kultúrne mosty cez rieku Morava“.

V projekte „Culture Across / Kultúrne mosty cez rieku Morava“ spolupracovali Múzeum mesta Bratislava a rakúska obec Marchegg na obnove kultúrnych pamiatok: na slovenskej strane národnej kultúrnej pamiatky hrad Devín a na rakúskej strane zámku Marchegg. Na Devíne bol okrem iného podporený aj archeologický výskum, rekonštrukcia krycej stavby ranokresťanských archeologických nálezov Cella Memoriae, sanácia a rekonštrukcia historických architektúr v areáli hradu ale aj skvalitnenie služieb pre návštevníkov. V Marcheggu bola v rámci viacerých projektov financovaných zo zdrojov programu Interreg financovaná kompletná sanácia zámku Marchegg a jeho okolia, ktorý sa stal v roku 2022 miestom konania Dolnorakúskej krajinskej výstavy.

V novom programovom období podporíme vzájomnú spoluprácu a projekty zamerané na podporu využívania moderných a inovatívnych technológií, zmierňovanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny či zabezpečenie rovnakého prístupu pre všetkých v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosť, výmenu poznatkov, posilnenie väzieb a budovanie partnerstiev v slovensko-rakúskom pohraničí. V júni program spustil prvé kolo výziev za takmer 50 miliónov eur. Viac podrobností o výzvach možno nájsť tu. Už teraz sa tešíme na nové projekty.

Loading