Údaje zaslané na EK

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko 2021-2027 v spolupráci so Spoločným sekretariátom zverejňuje údaje […]

Aktualizácia výziev

Vážení žiadatelia a projektoví partneri, dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na technickú aktualizáciu prvých výziev programu Interreg SK-AT 2021-27 boli v systéme ITMS automaticky […]

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 vyhlasuje „VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV“ pre hodnotenie […]

Online webináre pre žiadateľov

Spoločný sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI A Slovensko Rakúsko 2021 – 2027 Vás pozýva na online webináre, na ktorých sa žiadatelia dozvedia, ako: Webináre […]