Spoločný sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI A Slovensko Rakúsko 2021 – 2027 Vás pozýva na online webináre, na ktorých sa žiadatelia dozvedia, ako:

  • postupovať pri vytváraní žiadosti o NFP
  • vytvoriť detailný rozpočet v ITMS2014+
  • správne zvoliť indikátory v AF Slim a ITMS2014+.

Webináre sa budú konať v nasledujúcich dňoch:

TÉMA WEBINÁRUDátum konaniaČasMiesto konania
  Postup pri vytváraní žiadosti v ITMS 2014+  06.09.2023  Od 9:00 Do  12:30  ONLINE    
  Rozpočet a merateľné ukazovatele  07.09.2023Od 9:00 Do  12:30  ONLINE    

Pre účasť na webinároch je potrebné nás kontaktovať na e-mailovej adrese kristina.ciernavova@mirri.gov.sk a to najneskôr do 31.08.2023.

Odkaz na online webinár Vám bude odoslaný na e-mail najneskôr deň pred plánovaným začiatkom webináru. Online tlmočenie SK-DE je zabezpečené.

V prípade záujmu sa budú organizovať ďalšie webové semináre. Budeme vás o nich včas informovať, najneskôr však začiatkom septembra.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Loading