Webináre pre žiadateľov mali úspech

V septembri zorganizoval Spoločný sekretariát dva webináre, ktoré sa podrobne venovali príprave projektovej žiadosti v monitorovacom systéme ITMS2014+ a rozpočtu spolu s merateľnými ukazovateľmi.

Webinárov sa zúčastnilo vyše 100 osôb a z otázok účastníkov webinárov je zrejmé, že prípravy na predkladanie projektových žiadostí pre prvé kolo sú v plnom prúde.

Pre tých z vás, ktorí sa webinárov nemohli zúčastniť, sú k dispozícii nasledujúce a videá:

Postup pri vytváraní žiadosti v ITMS 2014+
Rozpočet a merateľné ukazovatele

V záložke Často kladené otázky (FAQ) nájdete zoznam otázok a odpovedí týkajúcich sa predkladania projektových žiadostí, ktoré sme dostali aj počas minulých seminárov a webinárov.

Dôležité upozornenia:

Projektové žiadosti konzultujte s regionálnymi miestami/spoločným sekretariátom. Odporúčame konzultovať najmä personálne náklady vykazované na základe štandardných jednotkových nákladov – hodinová sadzba stanovená metódou výpočtu „1720“.

Tešíme sa na váš záujem o realizáciu cezhraničných projektov!

Loading