Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 zverejňuje Politiku boja proti podvodom. Úlohou Riadiaceho orgánu je uplatňovať legálne, etické a morálne štandardy, dodržiavať princípy integrity, objektivity a poctivosti, zaviesť v rámci svojich systémov riadenia a kontroly účinné a primerané opatrenia v boji proti podvodom.

Cieľom tejto politiky je podporiť kultúru, ktorá odrádza od podvodnej činnosti a uľahčiť prevenciu a odhaľovanie podvodov.

Nahlasovanie podozrení z podvodu/korupcie/protispoločenskej činnosti v rámci programu spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 je možné vykonať na e-mailových adresách:

Loading