Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zverejňuje novú verziu Project Implementation Manual III –  Eligibility of expenditure, ktorá je účinná od 13.11.2023. Dokument je zverejnený na našej webovej stránke https://www.sk-at.eu/download/pim-iii-v-1-1/  v sekcii Na stiahnutie – Manuál implementácie projektov.

Loading