Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zverejňuje novú verziu Project Implementation Manual I – About the Programme, ktorá je účinná od 15.1.2024. Dokument je zverejnený na našej webovej stránke v sekcii na stiahnutie – Manuál implementácie projektov.

Loading