Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zverejňuje novú verziu Project Implementation Manual II a Project Implementation Manual V, ktoré sú účinné od 05.02.2024. 

Dokumenty sú zverejnené na našej webovej stránke v sekcii Na stiahnutie – Manuál implementácie projektov.

Loading