Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 zverejňuje Databázu externých odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027.

Loading