1. zasadnutie Monitorovacieho výboru

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán zverejňuje zoznam uznesení Monitorovacieho výboru pre program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 z jeho […]

Harmonogram výziev na rok 2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 v spolupráci so Spoločným sekretariátom informuje o […]

Aktualizácia dokumentácie PIM II a PIM V

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zverejňuje novú verziu Project Implementation Manual II a Project Implementation Manual V, ktoré sú účinné od 05.02.2024.  […]

Open days 2024

Riadiaci orgán spolu s programovými partnermi a Spoločným sekretariátom pripravujú druhú výzvu v novom období financovania v rámci programu spolupráce INTERREG SK-AT 2021-27. Pri tejto príležitosti […]