Spoločný sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Rakúsko 2021-2027 si Vás dovoľuje pozvať na online webinár, ktorý sa uskutoční dňa 16.02.2024 prostredníctvom platformy ZOOM.

Program:

09:00 registrácia

Od 09:15

  • postup pri vytváraní žiadosti o NFP
  • vytváranie detailného rozpočtu v ITMS2014+
  • rozpočet a merateľné ukazovatele

Pre účasť na webinári je potrebné sa registrovať do 15.02.2024 do 08:00 hod.!

Odkaz na online webinár Vám bude odoslaný na e-mail najneskôr deň pred plánovaným začiatkom webináru.

Online tlmočenie SK-DE je zabezpečené.

Loading