Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre program Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 zverejňuje Štatút výberovej komisie pre výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci  programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027.

Loading