Informácia o zverejnení výziev

Dovoľujeme si oznámiť, že dnešným dňom 30. júna 2023 vyhlasujeme výzvy na predkladanie projektových žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027.