Save the date – Online webinar

Online webinár pre žiadateľov - Vytváranie žiadosti v ITMS 2014+ Online-Webinar für Antragsteller und Antragstellerinnen - Antragstellung im ITMS2014+

Save the date – Online webinar

Online webinár pre žiadateľov - Rozpočet a merateľné ukazovatele Online-Webinar für Antragsteller und Antragstellerinnen - Detailliertes Budget und messbare Indikatoren