Dňa 14.05.2024 sa vo Viedni po vyše dvojročnej pauze uskutočnil Seminár pre hlavných partnerov a projektových partnerov. Cieľom podujatia programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 bolo v spolupráci so Spoločným sekretariátom v Bratislave,  Joint Secretariat Point Vienna a zástupcami slovenskej a rakúskej prvostupňovej kontroly (FLC) a regionálnymi zástupcami poskytnúť najmä praktické  informácie ohľadne implementácie a  finančného manažmentu projektov. Na seminári sa zúčastnilo 39 partnerských organizácií z 9-tich schválených projektov, ktoré budú v nasledujúcich troch rokoch implementovať svoje projektové aktivity. Na individuálnych konzultáciách poobede boli zastúpené projekty (akronym) GREENCHAR, Ecovisit SKAT, eTOM,Micro-AD, CoDe MoRe, RegioCap SK-AT, Youth without borders, Mestá.Záhrady.Rozmanitosť /Städte.Gärten.Vielfalt.  a Parksfit4future.

Projektoví partneri konzultovali okrem tém zazmluvnenia (Zmluvy o NFP) a monitorovania najmä spôsob vykazovania plánovaných výdavkov a ich predkladanie na prvostupňovú kontrolu.

Naše poďakovanie patrí všetkých účastníkom, a špeciálne zástupcom prvostupňovej kontroly (FLC) za MIRRI, za spolkovú krajinu Dolné Rakúsko, spolkovú krajinu Viedeň, FLC Wirtschaftsagentur Burgenland a spolkovú krajinu Burgenland za ich odborné vstupy.

Podklady a prezentácie zo seminára nájdete tu.

Veríme, že toto stretnutie a poskytnuté informácie boli pre účastníkov z radov hlavných partnerov a partnerov užitočné a prispejú k bezproblémovej projektovej implementácii.

Tešíme sa na výstupy prvých cezhraničných projektov medzi Slovenskom a Rakúskom v rámci programu Interreg Slovensko-Rakúsko 2021-2027.

Loading