Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zverejňuje novú verziu Project Implementation Manual VI – Assessment and selection, verzia 2.0, ktorá je účinná od 14.6.2024. Dokument je zverejnený na našej webovej stránke v sekcii na stiahnutie – Manuál implementácie projektov.

Loading